Title 

Các vị trí sau:

10 Nhân viên tư vấn bán hàng tại showroom        Xem chi tiết

05 (nữ) Nhân viên chăm sóc khách hàng               Xem chi tiết

02 Nhân viên kế toán                                                Xem chi tiết