Western Ford tin tưởng rằng một đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, tận tình với khách hàng là cốt lõi tạo ra chất lượng dịch vụ cao nhất và thành công cho đại lý. Hiện tại, tại chi nhánh Ford An Lạc, Western Ford đang tuyển dụng các vị trí sau.

1. 10 Nhân viên Tư Vấn Bán Hàng tại Hồ Chí Minh, Đà Lạt, Bảo Lộc An Giang, Phú Quốc.

Xem chi tiết

2. 03 Nhân viên Cố Vấn Dịch Vụ

Xem chi tiết

3. 10 Thợ Đồng (làm việc tại Hồ Chí Minh)

Xem chi tiết

4. 10 Kỹ Thuật viên máy gầm (làm việc tại Hồ Chí Minh)

Xem chi tiết

5. 03  Thợ Sơn (làm việc tại Đà Lạt)

Xem chi tiết

6. 03 Kỹ thuật viên sữa chữa (làm việc tại Đà Lạt)

Xem chi tiết