Vui lòng liên hệ Western Ford khi quý vị muốn đặt lịch hẹn làm dịch vụ tại Showroom của Western Ford. 

Thông báo: Bộ phận dịch vụ làm việc cả ngày thử bảy và chủ nhật trong tháng 1 và tháng 2 năm 2018

Số liên lạc: 08 3752 1737 hoặc 0938 282 219

Đăng ký lái thửĐặt cuộc hẹnKhuyến mại của đại lý