Vui lòng liên hệ Western Ford khi quý vị muốn đặt lịch hẹn làm dịch vụ tại Showroom của Western Ford. Số liên lạc:08 3752 1737 hoặc 0938 282 219