Thông báo quan trọng về dịch COVID-19
CHÍNH SÁCH COOKIE
Các cookies này thu thập thông tin về cách người dùng truy cập trang web và không lưu trữ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về cookies trên trang chính sách bảo mật ở cuối trang web này. Trang Chính sách Riêng tư

23/01/2018

Bộ phận Dịch vụ làm việc ngày Thứ bảy Và Chủ nhật

Xin trân trọng thông báo

Lịch làm việc các ngày Thứ bảy Chủ nhật của tháng 1 và tháng 2 năm 2018 như sau:

  • Tháng 1:  Thứ bảy ngày 27/01/2018
  • Tháng 2:  Thứ bảy và chủ nhật ngày 3-4/02/2018

                              Thứ bảy và chủ nhật ngày 10-11/02/2018

                                                                             Tin tức